Du må etablere kontakter før du tror du trenger det!

TMS Executive har 26 års erfaring innen erfaringsutveksling og vi tilbyr i dag ledere et vidt spekter av fag-/spesialistgrupper. Mye av grunnen til suksessen er nettopp det at vi har bygget opp fora innenfor ulike bransjer og arbeidsfelt. Flere og flere ser betydningen av å være i et forum av ressurspersoner. Ønsker du å være med å bidra i et profesjonelt forum? Trenger du tips og råd til hvordan du kan gjøre din jobb enda bedre? Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bli med i en av våre forum? Vi kan hjelpe deg med å finne den rette gruppen med ressurspersoner som du vil passe best inn i. Utenom profesjonelle lederforum tilbyr vi også tjenester som; Lederforum, styreutvelgelse, research-tjenester og karrierecoaching.

TMS Executive har 26 års erfaring innen erfaringsutveksling og vi tilbyr i dag ledere et vidt spekter av fag-/spesialistgrupper. Flere og flere ser betydningen av å være i et forum av ressurspersoner. Vi har flere grupper hvor ledere innen ulike fagfelt møtes, kanskje en passer for deg?

Styremedlemmene skal hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene og samtidig tilfredsstille kravene i loven. Sentrale spørsmål kan blant annet være: Hva er en god styresammensetning og hvor mange bør det være i et styre? Vi kan styreutvelgelse og vi kan hjelpe deg med å finne de rette kandidatene til ditt styre.

Har du behov for informasjon som raskt kan gi deg et bedre beslutningsgrunnlag? Vi tilbyr deg tjenesten business-research rettet inn mot dine behov for korrekt informasjon. Da kan du frigjøre ressurser til det som er din kjernevirksomhet. Vi gir deg rett informasjon til riktig tid, hurtig, poengtert og systematisert.

Karriereveiledning

TMS Executive hjelper personer med å finne veien videre i arbeidslivet gjennom veiledning, deltakelse i TMS forum og samtale.