Lederforum

Hva er et lederforum?

Vår tilnærming til lederforum har vært å lage en møteplass for ledere. Vi setter sammen grupper av ressurspersoner fra ulike bransjer der fokus er erfaringsutveksling innenfor et bestemt fagområde. Lederforumets mål er at ledere gjennom diskusjon og utveksling av erfaring skal kunne få større innsikt og forståelse, ideer og inspirasjon til bruk i egen arbeidssituasjon.

TMS Executive har over 26 års erfaring innen erfaringsutveksling og vi tilbyr i dag ledere et vidt spekter av fag-/spesialistgrupper. Mye av grunnen til suksessen er nettopp at vi har bygget opp fora innenfor ulike bransjer og arbeidsfelt, som for eksempel økonomi, marked, HR, HMSK og produksjon.

Flere og flere ser betydningen av å være i kontakt av ressurspersoner. Ønsker du å være med å bidra i et profesjonelt lederforum? Trenger du tips og råd til hvordan du kan gjøre din jobb enda bedre? Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bli med i en lederforum? Vi kan hjelpe deg med å finne den rette gruppen med ressurspersoner som du vil passe best inn i.

“Du må skaffe kontakter før du tror du trenger det!”

 

Ledersamlinger

Lederforumet er organisert slik at du blir del av en fast gruppe på opp til 20 personer. Disse personene kommer fra ulike bedrifter. Ledersamlingene er en møteplass for dere og en anledning til å knytte kontakter. Det avholdes normalt 4 møter i løpet av året og deltakerne bytter på rollen som vertskap for samlingene.

 

HVA INNEBÆRER EN PLASS I ET LEDERFORUM FOR DEG?

  • Du kan utvikle deg videre faglig i et tett faglig miljø.
  • Motta impulser fra andre bransjer.
  • Delta på jevnlige møter for å diskutere faglige emner og ta opp aktuelle problemstillinger.
  • Du vil ha kontakt av mennesker med faglig tyngde du kan hente informasjon fra og dele kunnskap med.

TMS Executive legger mye arbeid i å sørge for at gruppene skal fungere godt og at du får et godt utbytte av å være med i lederforum.

Kontakt oss for spørsmål knyttet til hvilken gruppe som kan være riktig for deg. Epost: research(at)tmse.no