Styreutvelgelse

Styrets utvelgelse er viktig for bedriften

Styremedlemmene skal hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene og samtidig tilfredsstille kravene i loven.

Sentrale spørsmål er: Hva er en god styresammensetning? Hvor mange bør det være i et styre? Hva er det en bør huske på? Hva sier loven?

Vi kan styreutvelgelse og vi kan hjelpe deg med å finne de rette kandidatene til ditt styre. Ta kontakt for mer informasjon.

Epost: research(at)tmse.no