Researchtjenester

Har du behov for mer informasjon som raskt kan gi deg et bedre beslutningsgrunnlag?

Som leder trenger du solid og troverdig informasjon for å ta gode beslutninger. Vi tilbyr deg tjenesten business-research rettet inn mot dine behov for korrekt informasjon. Slik at du kan frigjøre dine ressurser til det som er din kjernevirksomhet.

Hva gjør vi?

Vårt fokus er på ditt spesifikke informasjonsbehov knyttet til drift og operasjonelle problemstillinger. Vi bruker offentlige informasjonskanaler og registre, internett og telefon.

Mange ledere stiller seg spørsmål som:

• Hvordan finner vi ut av dette?
• Dette skulle vi visst mer om!
• Hvorfor fant vi ikke ut av det før?
• Hvilke muligheter har jeg?
• Hvordan løse dette?

Hva er fakta i saken?

Du trenger korrekt informasjon for å kunne ta rett beslutning under tidspress. Faktagransking kan ta mye tid, og du har en rekke andre viktige oppgaver som krever din tid. Er dine medarbeidere like travle som deg, eller har du kanskje ikke noen å delegere oppgaven til?

Trenger du kunnskap om:

• Potensielle leverandører?
• Nye og eksisterende konkurrenter?
• Nye produkter?
• Regler og bestemmelser?
• Kontaktpersoner?

Listen er uendelig, og det er ditt informasjonsbehov som vi vil ta tak i.

Hurtighet

Vi leverer ditt oppdrag raskt og effektivt, i tide til neste salgsmøte, presentasjon, styremøte, eller forretningsnotat.

Research-plan

Vi planlegger alle research-oppgaver sammen med våre oppdragsgivere for å sikre at en finner riktig informasjon til rett tid. Vi blir enige om omfang av oppgaven, hvilken informasjon du ønsker, metode som skal anvendes, og hva du forventer som resultat. Selvsagt får du et estimat på tid og kostnader.

Eksempler på gjennomførte oppdrag:

• Ledere har behov for tidsriktig informasjon
• Ikke bruk dyrebar tid på faktainnsamling
• Nå kan vi gjøre research for å finne den informasjonen du trenger
• Leverandører av prosjektlederkurs i Norge
• Potensielle sponsorer til en kulturarrangør
• Hvilke datasystem benytter sammenlignbare bedrifter
• Undersøkelse av utenlandske konkurrenter

Vi gir deg rett informasjon hurtig, poengtert, systematisert og til riktig tid.

Ta kontakt for henvendelser: Epost: research(at)tmse.no

LA OSS GJØRE JOBBEN FOR DEG!