Personvernerklæring

Personvernerklæring for TMS Executive

Denne personvernerklæringen (versjon 1.0) ble publisert 25. mai 2018, og er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet. Personvernerklæringen beskriver når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes, og hvordan opplysningene sikres.

TMS Executive tilbyr og fasiliterer en rekke fora for kompetanse- og erfaringsutveksling blant ledere i næringslivet. Vi holder til i iPark i Stavanger.

Selskapets eier og daglige leder, Trond Martin Skjerpe, har hovedansvar for behandling av personopplysninger. I hans fravær er det bare ansatte i selskapet som har tilgang til personopplysningene.

Når henter vi inn personopplysninger om deg?

  • Når du er i kontakt med oss, gjennom samtaler, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
  • Når vi henter inn opplysninger fra andre legitime kilder, som offentlige kilder eller sosiale nettverk.
  • Vi kan også samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen vurderes til å ikke overstiges av dine personverninteresser.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

TMS Executive tilbyr ulike fora for kompetanseutveksling i næringslivet. Vi bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direkte markedsføring, sende ut informasjon om møtene våre og for å følge opp kundeforholdet.

Opplysningene brukes til følgende:

  • Holde deg oppdatert om tjenester vi tilbyr.
  • Sende deg informasjon du har bedt om. Det kan være informasjon om tjenestene våre eller kommende arrangementer.
  • Gi deg informasjon om arrangementer du er påmeldt til eller grupper du deltar i.
  • Gi deg tilgang til tjenester som følge av medlemskapet ditt hos TMS Executive, deriblant lukkede Facebook-grupper.
  • Utføre våre forpliktelser i kundeforholdet, som å sende ut fakturaer.
  • Utføre direktesalg mot potensielle kunder, på bakgrunn av berettiget og gjensidig interesse.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, e-postadresse, telefonnummer, i tillegg til stilling, firmanavn og arbeidsgivers adresse. I tillegg kan vi lagre tilbakemeldinger, kommentarer eller spørsmål som vi har mottatt fra deg i kommunikasjon med oss, som møter, telefonsamtaler eller e-post.

Hvis du søker jobb hos TMS Executive, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Vi samler ikke inn spesielle kategorier med personopplysninger, som identifikatorer eller sensitive personopplysninger.

Vår hjemmel

TMS Executive behandler personopplysninger til eksisterende kunder på grunnlag av berettiget interesse, for å kunne opprettholde kundeforholdet og utføre våre forpliktelser.

Vi kontakter bare potensielle kunder når vi mener det foreligger en gjensidig og berettiget interesse mellom TMS Executive og kunden.

Hvor lenge oppbevares personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Unødvendig informasjon fjernes fra databasen vår årlig.

Rettigheter til egne personopplysninger

Forespørsler rundt egne personopplysninger kan rettes til dataansvarlig Trond Martin Skjerpe på post(at)tmse.no.

Du har følgende rettigheter til egne personopplysninger:

* Rett til innsyn i hvilke personopplysninger TMS Executive har lagret om deg. Du kan be om en kopi av disse. Hvis du oppdager feil i dataene dine, kan du be oss om å rette eller supplere informasjonen.

* Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger hvis du mener at vi har behandlet dine persondata på ulovlig vis eller at vi ikke har rett til å behandle enkelte av dine personopplysninger.

* Hvis du mener at enkelte av personopplysninger vi har lagret på deg ikke er nødvendig for at vi skal kunne gjøre våre oppgaver, har du rett til å be oss om å fjerne disse dataene. Da vil vi enten fjerne dataene på din forespørsel, eller gi deg vår begrunnelse for at vi ønsker å beholde dataene våre. Hvis du skulle være uenig i vår beslutning, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre denne personvernerklæringen når som helst, og uten varsel. Vi vil publisere den til enhver tid gjeldende versjonen av personvernerklæringen på denne nettsiden.